Connect with us
gva 3 banniere

Classement

  • Réinitialiser
Combattants

Classement des combattants

#1
Chingiz ALLAZOV
#2
Dmitry Varats

Dmitry Varats

25-11-0
V/D/N
#3
Dadzim Vaskov

Vadim Vaskov

12-0-0
V/D/N